You are here

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0989 293 646
Mr Thành
0989 293 646

Video clip

Thành viên công ty

Tin ngành giấy

Tiêu thụ giấy Kraft của Mỹ tăng 5,6 % trong tháng Chín

Hiệp hội Rừng & Giấy Mỹ phát hành  Báo Cáo Giấy Kraft Tháng 9 Năm 2014 cho biết tổng tiêu thụ giấy Kraft là 126.800 tấn, cao hơn tháng trước 5,6 %.

Tiêu thụ Giấy Kraft Tẩy Trắng tăng từ 8.700 tấn trong tháng Tám lên 11.400 tấn trong tháng Chín, trong khi tiêu thụ Giấy Kraft Chưa Tẩy Trắng tăng từ 111.400 tấn lên 115.400  tấn
Nhìn chung, xuất hàng trong 9 tháng đầu năm 2014 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 3,1%. Tổng lượng hàng tồn kho cuối tháng giảm 1,2 % so với tháng Tám.

Hiệp hội Rừng & Giấy Mỹ (AF & PA) phụng sự thúc đẩy công nghiệp sản xuất bền vững bột giấy, giấy, bao bì và các sản phẩm gỗ của Mỹ thông qua chính sách công dựa trên thực tế và việc ủng hộ tích cực thị trường.

Nguồn: http://www.pulpapernews.com


Khách hàng